Even voorstellen
 
Bart Goffin
Groep 1-2 a
Werkdagen: ma-di-wo-do-vr
bart.goffin@innovo.nl
Simone Lucas (onderwijsassistente)
Groep 1-2 a
Werkdagen: ma-di-wo-do-vr
simone.lucas@innovo.nl

Wat kunt u verwachten in groep 1/2a?

In de kleutergroepen werken wij dagelijks groepsdoorbrekend. Alle kinderen uit de groepen 1 en 2 worden ingedeeld in instructiegroepen. Dagelijks krijgen alle kinderen activiteiten vanuit de methode Speelplezier aangeboden op niveau passend binnen het lopende thema. Ieder thema duurt 3 a 4 weken.

Een schooldag ziet er steeds hetzelfde uit.
De kinderen starten bij de eigen juf of meester in de klas. Na een kwartier worden de kinderen in de instructiegroepen verdeeld en vertelt de leerkracht waar ze zullen starten.
Voor de eerste pauze zijn er 2 instructiemomenten, tussen de pauzes in zijn er ook weer 2 instructiemomenten. Eten en drinken gebeurt in de eigen klas. Op de lange dagen worden er in de middaguren workshops gegeven. De dagafsluiting vindt ook weer plaats in de eigen klas.

Tijdens de evaluatie van een thema worden de instructiegroepen bekeken en zo nodig bijgesteld. Het kan dus zijn dat uw kind op taal- of rekengebied een instructieniveau hoger of lager geplaatst wordt bij een nieuw thema.

Welke methodes gebruiken we in groep 1/2a?

Alle vakgebieden zijn geïntegreerd in onze methode Speelplezier.

Belangrijke informatie!

Dagelijks maken wij gebruik van de speelzaal, hiervoor heeft uw kind geen aparte gymkleren en -schoenen nodig.

Wekelijks versturen wij via het ouderportaal een informatiebericht. In dit bericht staat binnen welk thema we werken, daarnaast staat kort genoemd wat de kinderen bij de verschillende vakgebieden geleerd hebben en worden bijzonderheden aan u doorgegeven.

's Ochtend vind u de kleuterleerkrachten op de speelplaats aan de voorkant van de school, u kunt ons dan aanspreken met eventuele vragen en/ of opmerkingen.
Na schooltijd lopen we met de kinderen naar buiten, ook dan kunt u ons aanspreken indien nodig.

Via het ouderportaal kunt u contact opnemen met alle kleuterleerkrachten.