Een update van deze pagina volgt z.s.m.! Excuses voor het ongemak! 
Even voorstellen
Marianne van den Broek
Groep 5a
Werkdagen: ma-di
marianne.vandenbroek@innovo.nl
 


 
foto volgt
 
Anita Sonnenschein
Groep 5a
Werkdagen: wo-do-vr
anita.sonnenschein@innovo.nl

 
 

 
 
 
De groep:
 
In groep 5 zitten 24 kinderen, 11 meisjes en 13 jongens
 
Wat kunt U verwachten in groep 5a?
Hoe gaan we te werk?
 
Elke ochtend starten we met een kort vertelrondje.
De dagindeling wordt voor de leerlingen visueel gemaakt op het magneetbord.
Na elke pauze heeft de groep even tijd om te eten. Tijdens de eetpauze wordt of voorgelezen of de leerlingen bekijken een educatief programma op het digiboard.
 
Welke methodes worden er gebruikt in groep 5a?
 
Rekenen: De wereld in getallen
Taal:         Taal in Beeld (www.Zwijsen.nl)
Spelling: Spelling in Beeld( www.Zwijsen.nl)
Technisch lezen: Estafette ( www.Zwijsen.nl)
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Schrijven: Pennenstreken ( www.zwijsen.nl)
Engels:  Take it easy ( www.takeiteasy.nu)
Wereldoriëntatie:( geschiedenis,aardrijkskunde, Natuur) Argus Clou (www.Malmberg.nl)
Verkeer: Wijzer door het verkeer ( www. noordhoffuitgevers.nl) 
sociaal-emotionele ontwikkeling: Leefstijl ( www.edu-actief.nl)
 
 
Het leeraanbod in groep 5:
 
Rekenen:

Automatiseren
 
·   Getallenlijn t/m 1000
·   Tellen en terugtellen in sprongen 2, 10, 100 en 200
·   Optellen en aftrekken
t/m 1000
·   Tafels 0 t/m 10
·   Geld: gepast betalen
·   Tijd: minuut, analoge en digitale tijden, maanden van het jaar
·   Lengte: km, m, cm
·   Gewicht: kg, g
·   Inhoud: liter
 
Instructie
 
Tellen en getalbegrip:
·   Getallenlijn t/m 1000 en getalvolgorde
·   Positiewaarde, buurgetallen
 
Bewerkingen:
·   Optellen en aftrekken
t/m 1000
·   Aanvullen tot honderdtallen
·   Afhalen van honderdtallen
·   Introductie kommanotatie in geldcontext
·   Toepassingen/context
 
Vermenigvuldigen en delen:
·   Tafel van 1 t/m 10
·   Tientaltafels
·   Delen in context
·   Samenhang vermenigvuldigen en delen
 
Geld:
·   Teruggeven en gepast betalen
 
Tijd:
·   Klokkijken: digitaal en analoog, introductie seconde
·   Jaarkalender
 
Meten:
·   Inhoud: introductie milliliter
·   Introductie oppervlakte en omtrek
 
Meetkunde:
Routes berekenen

 
  
Gymles: Op maandag en woensdag.