Een update van deze pagina volgt z.s.m.! Excuses voor het ongemak! 


 
Even voorstellen
Karen Höwel
Groep 5b-6a
Werkdagen: ma-di-wo-do-vr


 
Jacqueline Bost-Kleinen 
Groep 5b-6a
Werkdagen: vr ('s middags om de week)

 
 
 
Wat kunt U verwachten in groep 5b-6a
Wat kunt u verwachten  in groep 5b-6a6.
Iedere ochtend beginnen we met een gezamenlijke opening.
De leerlingen werken dagelijks aan taal, rekenen en lezen.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag lezen we uit de methode estafette, hiervoor gaan de kinderen naar een groep waar op hun eigen niveau wordt lesgegeven.
Op maandag en donderdag krijgen de kinderen lessen van Nieuwsbegrip ( begrijpend lezen).
Bij taal schenken we aandacht aan spreken/luisteren, schrijven, taalbeschouwing en woordenschat.
Op maandag, dinsdag  en donderdag hebben we spelling.
In de middagen werken we aan de wereldoriënterende vakken, creatieve vakken, leefstijl, Engels en schrijven.
Op dinsdagmiddag en vrijdagochtend  hebben we gym.
   

 
 
   
Welke methodes gebruik ik in groep 5b-6a
 
 
  Taal: taal in beeld  ( www.zwijsen.nl)
spelling in beeld ( www.zwijsen.nl)
 
  Lezen: estafette ( www.zwijsen.nl)
nieuwsbegrip ( www.nieuwsbegrip.nl )
 
  Rekenen: Wereld in getallen versie 4 (www.malmberg.nl )  
  W.O.: Argus Clou ( aardrijkskunde-geschiedenis-natuur) (www.malmberg.nl )
verkeer : wijzer door het verkeer (http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/myportal )
 
  Leefstijl www.leefstijl.nl  
  Engels Take it easy (https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy/take-it-easy)  
         
     
  
 Taal
 
 • Doewoorden ( werkwoorden), wie het doet ( onderwerp), naamwoorden.
 • Verkleinwoorden, verbindingswoorden, letterlijk/ figuurlijk, tegenstellingen, leestekens en hoofdletters, uitdrukkingen
 • De kinderen leren 150 nieuwe woorden binnen de thema's: omgeving, natuur,  reizen, gevoel, verhalen, samenleven, cultuur en andere tijden.
 
 • De persoonsvorm, het onderwerp, aanwijzende, bezittelijke en persoonlijke naamwoorden.
 • de lidwoorden, het bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord, voorzetsels, interpunctie (hoofdletters en leestekens)
 • werkwoorden ( tegenwoordige en verleden tijd)
 • De kinderen leren 150 nieuwe woorden binnen de thema's: omgeving, natuur,  reizen, gevoel, verhalen, samenleven, cultuur en andere tijden.
Taal- spelling Bij spelling werken we met dezelfde thema's.
De woorden gaan uit van 3 strategieën:
Klankspoor, weetspoor en weetspoor.
Daarnaast maken we een begin met de werkwoorden.
Bij spelling werken we met dezelfde thema's.
De woorden gaan uit van 3 strategieën:
Klankspoor, weetspoor en weetspoor.
Daarnaast maken we een begin met de werkwoorden.
Lezen: estafette Het doel is om aan het eind van groep 5  AVI-niveau E5 te bereiken. Het doel is om aan het eind van groep 6  AVI-niveau E6 te bereiken.
Lezen: nieuwsbegrip Tijdens de lessen nieuwsbegrip komen 5 strategieën aan bod:
 • Voorspellen
 • Relatie en verwijswoorden
 • Vragen stellen
 • Ophelderen
 • samenvatten
Tijdens de lessen nieuwsbegrip komen 5 strategieën aan bod:
 • Voorspellen
 • Relatie en verwijswoorden
 • Vragen stellen
 • Ophelderen
 • samenvatten
Rekenen In groep 5 behandelen we deze onderdelen
 • getallen t/m 1000 en tot 10.000
 • +/- tot 100 en tot 1000
 • Tafels van 1 t/m 10 en tientallentafels, sommen als 6x12 en 2x3x4
 • Deelsommen en sommen  als 120:4; 1200:4;
 • Geld: gepast betalen tot 10 en tot 100 euro en de kommagetallen bij geld.
 • Tijd: Digitaal en analoog klokkijken: de minuten en tijdsduur; seconden en kalender
 • Meten hh m en intro cm; kommagetallen bij meten omtrek en oppervlakte;
 • Meetkunde.
In groep 6 behandelen we deze onderdelen
 • Getallen tot en met 10.000 en tot en met 100.000
 • + en - t/m 1000 en 10.000
 • cijferen ( optellen, aftrekken, vermenigvuldigen)
 • vermenigvuldigen ( tafels 1-10)
  sommen als 7x49, 20x16,  3x 40; 3x400 enz.
 • delen ( deeltafels 1-10, delen met rest en sommen zoals 240:6= 2400:6=
 • kommagetallen bij geld, lengte, gewicht en inhoud
 • breuken ( introductie, notatie,  prijs/hoeveelheid berekenen en afstanden berekenen. (2/3 van 600)
 • Meten , tijd en geld ( waaronder oppervlakte, inhoud)
 • tempo ( is hoger dan in groep 5)
Argus Clou Bij aardrijkskunde worden 5 thema's behandeld: de aarde, wonen en werken, verkeer  en energie, verschillen tussen mensen en jij als wereldburger.
Bij geschiedenis komen alle 10 de tijdvakken aan bod.
Bij natuur worden 5 thema's behandeld: soorten, omgeving, communicatie, bouwen en voeding.
 Bij aardrijkskunde worden 5 thema's behandeld: de aarde, wonen en werken, verkeer  en energie, verschillen tussen mensen en jij als wereldburger.
Bij geschiedenis komen alle 10 de tijdvakken aan bod.
Bij natuur worden 5 thema's behandeld: soorten, omgeving, communicatie, bouwen en voeding.
Verkeer We bespreken velig spelen, veilig naar school en naar huis te lopen, veilig fietsen en mee reizen als passagier. We bespreken de regels voor voetgangers en bestuurders. De thema's verkeersborden, verkeerstekens, voorrang en veilig fietsen worden verder uitgediept.
Leefstijl Bij leefstijl komen 6 thema's aan bod:
 • De groep dat zijn wij
 • praten en kuisteren
 • ken je dat gevoel?
 • Ik vertrouw op mij,
 • allemaal anders, iedereen gelijk
 • lekker gezond.
Bij leefstijl komen 6 thema's aan bod:
 • De groep dat zijn wij
 • praten en kuisteren
 • ken je dat gevoel?
 • Ik vertrouw op mij,
 • allemaal anders, iedereen gelijk
 • lekker gezond.