Even voorstellen
 
Karen Höwel
Groep 6-7
Werkdagen: ma-di-wo-do-vr
   

Wat kunt U verwachten in groep 6/7

Iedere ochtend beginnen we met een gezamenlijke opening.
De leerlingen werken dagelijks aan taal, rekenen en lezen.
Op woensdag en vrijdag lezen we uit de methode estafette, hiervoor gaan de kinderen naar een groep waar op hun eigen niveau wordt lesgegeven.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen lessen van Begrijpend Lezen ( o.a. nieuwsbegrip), ook hier werken we samen met de Bernardus. De kinderen krijgen de lessen op hun eigen niveau aangeboden.
Bij taal schenken we aandacht aan spreken/luisteren, schrijven, taal verkennen  en woordenschat.
Op maandag, dinsdag , woensdag  en donderdag hebben we spelling, hierbij maken we iedere les een klein dictee, waardoor de kinderen nog beter leren om de regels toe te passen.
Daarnaast  werken we aan de wereldoriënterende vakken, leefstijl, Engels en schrijven.
Voor Engels krijgen de kinderen dit scholjaar voor het eerst een toets.
Op dinsdagochtend (Meester Stefan)  en donderdagochtend hebben we gym.
Op vrijdagmiddag hebben we de creatieve vakken, ook hier werken we met de leerlingen van de Bernardus samen.
 
Welke methodes gebruik ik in groep 7
 
 
  Taal: STAAL taal en spelling (www.malmberg.nl)  
  Lezen: estafette ( www.zwijsen.nl)
nieuwsbegrip ( www.nieuwsbegrip.nl )
 
  Rekenen: Wereld in getallen versie 4 (www.malmberg.nl )  
  W.O.: Argus Clou ( aardrijkskunde-geschiedenis-natuur) (www.malmberg.nl )
verkeer : wijzer door het verkeer (http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/myportal )
 
  Leefstijl www.leefstijl.nl  
  Engels Take it easy (https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy/take-it-easy)