Even voorstellen    
Susanne Swelsen
Groep 8
werkdagen: ma-di-wo
susanne.swelsen@innovo.nl
Nicole Trautmann-Beckers
Groep 8
werkdagen: do-vr
nicole.trautmann@innovo.nl
 

Wat kunt U verwachten in groep 8? Hoe gaan we te werk?                  

*In groep 8 gaan we ons toeleggen op de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat we de nadruk gaan leggen op de zelfstandigheid, huiswerkattitude, plannen van taken en een stuk zelfverantwoording. Hieronder valt bijvoorbeeld het zelf zorgvuldig nakijken van hun gemaakte werk.
De kinderen krijgen regelmatig, bijna dagelijks, huiswerk mee naar huis.

*In de lessen maken we veel gebruik van micoop-vormen; dit zijn coöperatieve werkvormen, waarbij een beroep gedaan wordt op de betrokkenheid van elk kind. Dit gebeurt in samenwerkingsverband. Zo krijgt de les meer diepgang en denken de kinderen meer na over de lesstof.

*Energizers zijn ervoor bedoeld om tussen de lessen door de kinderen even enkele minuten de tijd te geven om te ontspannen. Samen met elkaar op een fijne manier 'het hoofd leegmaken'.

*Binnen de lessen rekenen, spelling, woordenschat en (begrijpend) lezen, gebruiken we een groepsplan. Binnen dit plan delen we de groep op in drie subgroepen; de verkorte instructie (voor kinderen die de juf niet zoveel nodig hebben), de basisinstructie (de groep die de uitleg van de juf nodig heeft en daarna zelf aan het werk kan) en de verlengde instructie (de leerlingen die de extra instructie nodig hebben). Deze groepen staan ook op papier voor een eventuele vervanger.

*Elk kind maakt minimaal 3 keer per jaar een powerpoint.
Deze wordt gepresenteerd voor de groep. Ze mogen dit ook met tweetallen doen.

Wat we beiden zeer belangrijk vinden in onze groep , is het pedagogisch klimaat. Het welbevinden, veiligheid, sociaal gebeuren, openheid.............. Al dit soort zaken staan bij ons hoog in het vaandel. Geregeld worden deze zaken met de kinderen besproken. Hier maken wij altijd tijd voor vrij.
Welke methodes gebruiken we in groep 8?

Taal: 
Staal

Spelling: Staal

Rekenen: Wereld in getallen ( www.malmberg.nl )

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL; hierbij worden actuele teksten en extra teksten gebruikt. Ook woordenschat komt hier uitgebreid aan de orde. Leerlingen gebruiken bij de woordenschat een laptop.(www.nieuwsbegrip.nl)

Lezen: Estafette ( www.zwijsen.nl )

Woordenschat: Staal

Engel: Take it easy( www.takeiteasy.nu )

Sociaal-emotioneel: Leefstijl ( www.leefstijl.nl )

W.O:  Argus Clou ;aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis (www.malmberg.nl)