De interne begeleider van basisschool De Triangel Gulpen
 
 

Madeleine Wintjens

Werkdagen: ma-di-do

Wo om de week.

madeleine.wintjens@innovo.nl

 

Wat doet de IBer op school?

Mijn belangrijkste taak is : erop toezien dat we het maximale uit onze kinderen halen.

Op didactisch en pedagogisch gebied.

Daarnaast kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen als ze zich veilig en competent voelen.

Wij zorgen er samen voor dat we een fijne, uitdagende en  lerende school kunnen zijn.

Daarbij hebben we u als ouder, hard nodig.

"Samen lerend onderweg"

 

De Iber coördineert de zorg voor de leerlingen en  voor het team.

Zo analyseer ik de gegevens van de het leerlingvolsysteem.

Ik kijk samen met de leerkrachten of we ons onderwijs goed afstemmen op de behoeften van de kinderen.

Dmv klassenconsultaties bekijk ik hoe de methodes worden ingezet en of de leerlingen genoeg betrokken en taakgericht zijn.

Ik zie erop toe dat we genoeg coöperatieve werkvormen gebruiken om de kinderen steeds te motiveren.

Ik houd groeps en leerlingbesprekingen (VCB's) Waarbij we bekijken of we goed op weg zijn, of dingen bijstellen.

Ik plan gesprekken met ouders en leerkrachten en kinderen om de extra zorg te organiseren of aan te vragen.

Ik heb overleg met externe instanties om processen goed te monitoren.

Ik ben als IBer ook lid van het MT (managementteam) waarbij ik met Jos, Veronique en Menti zo goed mogelijk de scholen wil leiden.

Ik start dit schooljaar op de Triangel en  verheug me op onze samenwerking en om met iedereen kennis te maken.