De specialisten van basisschool De Triangel Gulpen
 
In ons team zijn enkele leerkrachten gespecialiseerd. Deze specialisten adviseren collegae, ondersteunen collegae en dragen zorg voor "hun" specilisatie. 

Taal/dyslexie: 
juffrouw Joyce (groep 3) & juffrouw Jenny (groep 3-4)

Rekenen/dyscalculie:
meester Bart (groep 1-2 A) & juffrouw Karen (groep 6-7)

Gedrag: 
juffrouw Susanne (groep 8)

Hoogbegaafdheid: 
juffrouw Sonnenschein 

Jonge kind: 
juffrouw Fransje (groep 1-2 B)