Het is een spannende tijd… uw zoon of dochter wordt bijna 4 jaar en mag naar "de grote school"! Het is niet alleen een spannende periode voor uw zoon of dochter, maar ook u als ouder(s) heeft mogelijk een aantal vragen, onduidelijkheden of eventuele zorgen.

Wij als basisschool de Triangel willen u en uw kind goed voorbereiden op de overgang naar groep 1. Middels een warme overdracht (een gesprek tussen u als ouder, leidster van de peuterspeelzaal en de leerkracht van groep 1) worden belangrijke (kind)kenmerken besproken. Bovendien informeert de groepsleerkracht u over alle belangrijke zaken die op onze school en vooral in groep 1 gelden.

Twee keer per jaar (15 december 2017 & 15 juni 2018) is er een inloopmiddag voor de toekomstige ouders van leerlingen die starten in groep 1. Tijdens deze inloopmiddagen kunt u o.a. kennis maken met de groepsleerkrachten, belangrijke school-  en groepsinformatie inwinnen en loopt u een rondje door ons gebouw: de Kindercirkel!

Leerlingen die binnenkort naar de basisschool komen mogen 5 dag(del)en komen oefenen. U kunt contact opnemen met de groepsleerkracht om deze wendag(en) af te spreken.

Op onze basisschool zijn er momenteel twee kleutergroepen:
- Groep 1-2 A (meester Bart en vanaf februari 2018 LIO-stagiaire juffrouw Demi)
- Groep 1-2 B (juffrouw Nicky, zij vervangt voor juffrouw Fransje)
In beide groepen is juffrouw Simone als onderwijsassistente werkzaam, zij ondersteunt in de gehele kleuterbouw.

De leerlingen die 4 jaar worden stromen per geboortemaand in een combinatiegroep in. Uitzonderingen zijn hierbij instroomleerlingen met een broer, zus in dezelfde combinatiegroep. In het onderstaande overzicht ziet U het overzicht in welke groep de leerlingen, per geboortemaand, instromen:

 
Groep 1-2 A Groep 1-2 B
September  
Oktober  
  November
December  
  Januari
Februari  
  Maart
April  
  Mei
Juni